A foglalkoztatás formái:

2015.10.24 06:56

A foglalkoztatás formái:

- Fizikai foglalkoztatás

- szellemi, kulturális foglalkoztatás

- szórakoztató foglalkoztatás

A fizikai foglalkoztatáshoz soroljuk:

-  önellátással kapcsolatos tevékenységeket, pl. az öltözködés, ágyazás, tisztálkodás, stb.

- szűkebb környezettel kapcsolatos tevékenységeket, pl. lakáson belüli kisebb takarítás, portörlés, kisebb bevásárlások, egyszerűbb ételek elkészítése stb.

- kedvtelésből végzett tevékenységet, pl. kézimunka, kertészkedés, stb.

- nem munka jellegű foglalkoztatást, pl. gyógytorna, séta, reggeli torna, kirándulás, stb.

A szellemi, kulturális foglalkoztatás legfőbb célja az elszigetelődés megakadályozása, a külvilággal való kapcsolat fenntartása, az ismeretek szinten tartása. Idetartozik a felolvasás, filmnézés vagy a különböző kulturális eseményeken való részvétel, az olvasás, a rádióhallgatás, TV nézést. Mindez egyénileg, és csoportosan is történhet.

A szórakoztató foglalkoztatást nem lehet szorosan elválasztani a fizikai és a szellemi, kulturális
foglalkoztatástól, hiszen mindkét említett foglalkoztatásnak az egyén és a csoport számára is
lehetnek szórakoztató formái. Példaként említhetjük a kézimunkázást, mely fizikai foglalkoztatás ugyanakkor szórakoztató is a demens személy számára.

A szórakoztató foglalkoztatás tulajdonképpen hasznos időtöltés, mint például a társasjátékok, a kártyázás, a kirándulás és a séta.

 

Foglalkoztatások hatásai

Minden foglalkoztatás elindít egy alkotó folyamatot, melynek hatásai:

               Élettani hatások

               Pszichológiai hatás (érzelmek átélése, feszültségek elvezetése)

               Terápiás hatás (érzékelésre, észlelésre, figyelemre, emlékezésre, asszociációkra, hangulatra, gondolkodásra gyakorolt hatása)

               Készségek (általános, szociális) megőrzése, fejlesztése

               Aktivitás - aktivizálás


Vissza

Elérhetőség

Idősgondozás
Evangélikus Diakónia

1085 Budapest, Üllői út 24.

+36 1 483 2260

© 2015 Evangélikus Diakónia Magyarország. Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode