Az aktivitás megtartása, a foglalkoztatás alapelvei

2015.10.24 08:52

Az aktivitás
fenntartásának, az úgynevezett foglalkoztatásnak vannak kötelezően betartandó szabályai. Az első ilyen szabály az önkéntesség. A foglalkoztatásban való részvétel soha nem lehet kötelező a demens személy
számára. Meggyőzéssel, apró fondorlatokkal minden idős ember bevonható az aktív szabadidős tevékenységbe.

Nagyon fontos szabály a célszerűség. Ha nincs "kézzelfogható" értelme a tevékenységnek, akkor az akár még káros hatással is lehet az ellátottra. Beszéljük meg velük közösen, hogy miért is szükséges az aktív torna, a közös séta, vagy miért készítjük a hímzett terítőt, miért kell a szép festmény, vagy miért készítünk gipszkeretet a
szalvétatechnikához. Ha közösen megbeszéljük, hogy mi a célja tevékenységünknek, akkor sokkal szívesebben vesznek részt a kreatív tevékenységekben a demens ellátottaink. Ezekkel a feladatokkal nem csak azt a
célt érjük el, hogy közösen és jókedvűen tevékenykednek, hanem a meglévő képességeiket, készségeiket fenntartjuk, netán még fejlesztjük is. A következő nagyon fontos szabály, a folyamatosság. Nem tévesztendő össze a folyamatosság az egyhangúsággal az aktivitás szervezésekor. A folyamatosság azt jelenti, hogy meghatározott napokon, meghatározott időben legyen az aktív program. Ha megszakítjuk ezt a folyamatosságot, akkor elveszíti célját, a demens ellátottak is érezni fogják, hogy ez a program "nem olyan fontos. Ha a megszokott foglalkozás elmarad, az idősek körében jön a tétlenség, mely nyugtalanná, türelmetlenné teheti őket, s ez kedélyükre, közérzetükre és egészségükre is károsan hat. Ugyanezek
vonatkoznak a rendszeresség szabályára is. A meghatározott napokon, meghatározott helyen, meghatározott időben, rendszeresen megtartott foglalkozások tartalommal töltik meg a demens idősek életét. Ha rendszerességgel biztosítjuk a hasznos időtöltést, adott problémáról gondolatokat terelünk el, szórakozást biztosítunk számukra, új ismereteket szerezhetnek, melyen önbecsülésüket növelhetik.

 A demens személyek aktív programjainak tervezésénél, szervezésénél fontos szabály a mértéktartás. Mindig csak azt, és annyit "dolgozzon" a demenciában szenvedő, amennyit a szervezete jóleső érzéssel tűr el. Messzemenően figyelembe kell venni az idős ember fizikai, egészségi állapotát. A mértéktartás nem mond
ellent a folyamatosság és a rendszeresség betartásának, csupán azt veszi figyelembe, hogy melyik aktív programban, mennyi ideig tud tevékenyen részt venni az ellátott.

Az egyik legfontosabb szabály a demens ellátottak foglalkoztatása, aktivitásának fenntartása kapcsán az értékelés, elismerés. Nem kell, hogy tárgyiasuljon az értékelés, elegendő, ha a közösség előtt mondunk pár elismerő szót az elvégzett tevékenységről.

A foglalkoztatásnak, aktív tevékenységnek további haszna is van. Egyrészt a demens ellátottak szabadidejét kötjük le hasznosan, másrészt figyelmüket eltereljük egészségi állapotukról, megszüntetjük a feleslegessé válás érzését, jókedvűen, tevékenyen telnek napjaik. Természetesen vannak olyan demenciában szenvedők is, akik már nem tudnak részt venni az aktív programokban. Az Ő esetükben legalább passzív foglalkoztatásukról gondoskodni kell. Ha passzív részt vevőként, de legyenek részesei a közösségi/családi életnek.


Vissza

Elérhetőség

Idősgondozás
Evangélikus Diakónia

1085 Budapest, Üllői út 24.

+36 1 483 2260

© 2015 Evangélikus Diakónia Magyarország. Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode