Spiritualitás és vallásos hitélet

2015.10.24 01:18

Spiritualitás

A spiritualitás tágabb fogalom, mint a vallásos érdeklődés. A demenciában szenvedő idős lelki kiteljesülését
értjük alatta.

Vallás hitélet

Mindekihez hasonlóan a demens betegnek is vannak lelki szükségletei. Éppen ezért gondoskodni kell arról, hogy a beteg részese maradhasson saját hitközösségének. Így megőrizheti a valahová tartozás érzését,
és könnyebben emlékszik vissza múltbéli eseményekre.

A beteg spirituális szükségleteiről való gondoskodás a következők szerint történhet:

• Nyugodtan vonjuk be a demens személyt vallási, hitéleti gyakorlatokba, amelyeket jól ismer. Ez lehet bibliaóra
vagy istentisztelet, vallási szövegek felolvasása, imádkozás és egyes vallási szokások megtartása.

• Fontos tájékoztatni a demenciával élő személy vallási közösségét a demenciáról, mint betegségről. Biztatni
kell őket arra, hogy beszéljenek a demens beteggel, látogassák őt, és fejezzék ki törődésüket. Fogadják el a demens személyt olyannak, amilyen.

• Hallgassanak olyan egyházi zenét, amely ismert a demens beteg számára. Ezzel régi, kedves emlékeket idézhetnek fel. Lehet, hogy a demenciával élő személy számára nehézséget jelent  szavakkal kifejezze magát,
de továbbra is emlékezhet a múltból dalokra vagy egyházi énekekre, amelyeket még mindig szívesen énekel, hallgat.

• A régi, gyermekkorból ismert imák felidézése a napi rutin részeként segíthet a nyugtalanság megelőzésében és kezelésében, a biztonságérzet megerősítésében.


Vissza

Elérhetőség

Idősgondozás
Evangélikus Diakónia

1085 Budapest, Üllői út 24.

+36 1 483 2260

© 2015 Evangélikus Diakónia Magyarország. Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode